เลขยกกำลัง

Advertisements

ใบความรู้

กราฟแสดงคำตอบอสมการ

เอกสารความรู้เกี่ยวกับกราฟแสดงคำตอบอสมการ

คลิกตรงนี้กราฟแสดงคำตอบอสมการ

การแก้ปัญหาไวรัสในFlashdrive

การแก้ปัญหาไวรัสใน Flashdrive

 เราสามารถแก้ปัญหาข้อมูลใน Flash drive มองไม่เห็น อย่างง่าย ๆ โดยไม่ต้องพึ่งช่างคอมพิวเตอร์  โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 1. คลิกปุ่ม Start

 2. คลิกเมนู Run

 3. ในช่อง Open ให้พิมพ์ cmd

 4. คลิกปุ่ม OK

 5. ปรากฏหน้าต่างโปรแกรมขึ้นมา ให้พิมพ์ ชื่อ drive ของ Flash drive เช่น

       Flash drive ชื่อ drive คือ H  ให้พิมพ์ว่า h:

  6.  ปรากฏข้อความว่า H:\>  แล้วให้พิมพ์ข้อความต่อไปนี้

                    attrib –r –h –s /D /S

  7. ข้อมูลใน Flash drive ปรากฏขึ้นมาให้เราเห็น

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์การจัดการความรู้ ของครูถนอม